Plany zajęć 2021/2022

Plan zajęć 2021/2022


WYKŁADY GDYŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

LEKTORATY

KURSY KOMPUTEROWE

ZAJĘCIA POZAUNIWERSYTECKIE


ANKIETA UCZESTNIKA

Harmonogram dni wolnych od zajęć 2021/2022


HARMONOGRAM