Plany zajęć 2019/2020

Program sportowy do grudnia 2020


Zajęcia na basenach

Zajęcia sportowe

Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku - 2019/20


WYKŁADY

LEKTORATY

KURSY KOMPUTEROWE 

Zajęcia pozauniwersyteckie -  2019/20


WARSZTATY POOZAUNIWERSYTECKIE 

Wioski do pobrania


WNIOSEK CAS/GUTW

WNIOSEK ZAJĘĆ BRYDŻOWYCH

WNIOSEK ZAJĘĆ W KLUBACH SENIORA 

Harmonogram dni wolnych oraz ankiety 2019/20


Harmonogram